0

Studentkinja

Prelepa studentkinja u miniću polaže ispit. Svesna je svoje lepote pa reče profesoru:
– „Profesore, ja sam spremna sve učiniti kako bih položila.“
– „Baš sve?“
– „Baš sve!“
– „Jesi li potpuno sigurna?“
– „Jesam, profesore, moram položiti ispit! Samo recite šta želite da uradim.“
– „Dobro, onda, reci mi šta radiš u petak uveče?“
– „Ništa posebno, profesore!“
– „E, onda bi mogla malo da učiš!“