0

Iphone

Sin pita tatu:
– „Hoćeš li mi kupiti iphone?“
Tata reče:
– „Reci čarobnu reč.“
Sin reče:
– „Milica.“
Tata pita:
– „Koja Milica?“
Sin odgovori:
– „Tvoja ljubavnica!“
Tata reče:
– „Koji iphone?“