0

Društvene mreže

– „Imaš li Facebook?“
– „Da.“
– „MSN?“
– „Da.“
– „Skype?“
– „Da.“
– „Twitter?“
– „Da.“
– „A život?“
– „Ma imam i njega, ali sam zaboravio lozinku.“

0

Cyber sex

Dva reportera šetaju gradom i intervjuišu ljude postavljajući im pitanje: 
– „Da li znate šta je Cyber sex?“
Prvi prolaznik na pitanje odgovori:
– „Sex šta?“
Drugi odgovori:
– „Kakav sex?“ 
I tako redom par ljudi dok ne naiđu na studenta elektrotehnike koji odgovori:
– „Cyber šta?“